Αγαπητά μέλη,
Σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί το ΦΕΚ της κυβέρνησης όπου καταργείται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων με ιστορικές πινακίδες και το οποίο επισυνάπτεται.

Το μέχρι στιγμής δεδομένο ήταν ότι τα χαρακτηρισμένα ιστορικά αυτοκίνητα με κάρτα FIA ή FIVA και ιστορικές πινακίδες είχαν το δικαίωμα κυκλοφορίας ΜΟΝΟ για χιλιόμετρα συντήρησης και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που είχαν εγκριθεί από τον αντίστοιχη ομοσπονδία έκδοσης της κάρτας, στην περίπτωση της ΕΛΦ2CV & Citroen η ΕΟΦΙΛΠΑ.

Θα έπρεπε όμως ο ιδιοκτήτης στην εκάστοτε περίπτωση να το δηλώσει εγγράφως μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ομοσπονδία και να δηλώσει πρόθεση κίνησης οχήματος τις ημερομηνίες , ώρες και περιοχή κίνησης του οχήματος, σε αντίθετη περίπτωση το όχημα θεωρείτο παράνομης κυκλοφορίας, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη διοικητική πράξη βάσει νόμου, αλλά πειθαρχική (ανάκληση πινακίδων) από την ομοσπονδία.

Με την σημερινή υπουργική απόφαση καταργείται πλήρως η κυκλοφορία τους και υπάρχει πρόστιμο 1.500€ στον οδηγό και τον ιδιοκτήτη αν είναι διαφορετικοί.

Η ομοσπονδία που ανήκει η λέσχη μας (ΕΟΦΙΛΠΑ) που είναι ο μοναδικός νόμιμος εκπρόσωπος της διεθνούς ομοσπονδίας ιστορικών κλασσικών αυτοκινήτων (FIVA), και όχι του ιστορικού αγωνιστικού αυτοκινήτου (FIA), κινείται με την δυναμική που έχει στην αποκατάσταση του θέματος και αλλαγή της υπουργικής απόφασης.

Πιστεύοντας ότι ο δρόμος αυτός του διαλόγου μέσω της ομοσπονδίας με τα αντίστοιχα εμπλεκόμενα υπουργεία είναι μοναδικός τρόπος επίλυσης του προβλήματος, θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το Δ.Σ. της ομοσπονδίας, και θα κρατούμε τα μέλη μας σε συνεχή ενημέρωση των εξελίξεων στο θέμα αυτό.

Εκ μέρους το Δ.Σ.