Αγαπητά μέλη και φίλοι,

Προσπαθώντας πάντα για αναβάθμιση της ποιότητας των παροχών της η λέσχη δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία στα μέλη (και όχι μόνο) να γνωρίσουν καλλίτερα τη δημιουργία ενός μύθου.

Κάτω από ποιες ανάγκες δημιουργήθηκε το 2CV, αλλά και τι άλλο συνέτεινε στην τεράστια επιτυχία του? Πως προχώρησε στο χρόνο, από ποια γεγονότα ωφελήθηκε, από ποια ζημιώθηκε, και ποιος ήταν ο ανταγωνισμός?

Και τέλος, ποια ήταν η εξέλιξη και πως ήταν σε κάθε φάση της ιστορίας του? Σε πόσα άλλα αυτοκίνητα (που στην πραγματικότητα δεν είναι άλλα) δάνεισε την τεχνική του ταυτότητα, και πότε τελικά η επιτυχία πήρε τέλος αν πήρε ποτέ!

Πάρτε μέρος στην περιπέτεια των 40 ετών δημιουργίας του 2CV και δείτε γιατί το 2CV είναι από τα ελάχιστα προϊόντα που το μάρκετινγκ και η στατιστική δεν μπόρεσαν να μαρκάρουν με ημερομηνία λήξης.

Παρασκευή 13 Μαρτίου ώρα 9.45 σας περιμένουμε στη λέσχη για την εμπειρία του 2CV στο πέρασμα του χρόνου.

Εκ μέρους του εισηγητή Γ. Γλυνιαδάκη και του Δ.Σ.